Destinations in China!

Chinese destinations accessible by Xiamen Airlines ex AMS (Amsterdam, Schiphol Airport): Guangzhou, Zhengzhou, Changchun, Chinqing, Changsha, Chengdu, Dalian, Fuzhou, Hefei, Hangzou, Harbin, Nanchang, Kunming, Guiyang, Guilin, Lanzhou, Ningbo, Nanjing, Nanning, Beijing, Shanghai,  Shenyang, Shenzen, Qingdao, Jinan, Tianjin, Wuhan, Xian and Xiamen.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *